Zabıt Katibi Ne İş Yapar?Nasıl Olunur?

tarafından
2
Zabıt Katibi Ne İş Yapar?Nasıl Olunur?

Zabıt Katibi, adalet bakanlığı’nca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personeldir.Adliyelerde, Cumhuriyet savcılıklarında, İcra Müdürlüklerinde, Yüksek
yargıda, Anayasa Mahkemesinde bölge idare mahkemelerinde, seçim
kurulları gibi yerlerde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın
yapılmasında, duruşma tutanakların düzenlenmesinde, sekretarya
hizmetlerinin verilmesiyle ilgili işlerden sorumlu kişidir.

Kimler Zabıt Katibi Olabilir ?

Zabıt katibi  olmak için lise ve dengi okul mezunu olmak yeterlidir. Ancak Adalet veya Bilgisayar bölümü mezunlarından daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.

2017 Zabıt Katibi Maaşları Ne Kadar ?

1/4’ü yani  25 yıl ve üstü zabıt katibi 3.300 TL , 9/1’i yani yeni başlayan zabıt katibi 2.504 TL maaş almaktadır.

Zabıt Katibi Alımı Mülakatları

Mülakatlarda tarih , mesleki bilgi ve genel kültür olarak 3 dalda sorular gelmektedir. Tarih sorusunu bilmek tamamıyla şans işidir. Genel kültür güncel konulardan sorulur. Mesleki  bilgi ise uyap vs gibi sistemlerden gelebilir. Bu açıdan avukat katipleri daha şanslıdır. Mülakatı da geçen kişiler 3-4 ay gibi bir sürede işe başlatılmaktadır. Kadrolu ve sözleşmeli şeklinde alımlar yapılıp kadrolu olanların asaleti de 15 ila 18 ay arasında onanmaktadır.

GÖREVLER
– Resmi yazışmaları yapar,
– İcra takip işlemlerini yapar,
– Meslek gelişimine ilişkin faaliyetleri yürütür,
– Yazı işleri müdürünün tevdi ettiği görevleri yapar,
– Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz olarak tutar,
– Karar ve tutanakları usulüne uygun yazar,
– Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında gönderir,
– Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapar,
– Gelen cevap yazılarında istenilen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili
makama haber verir, duruşma günüden önce gerekli yazıları yazar,
– Dava dosyaları için dizi pusulası yapar,
– Serbest bırakma ve tutuklama yazıları ile hüküm özetlerini vaktinde yazar
ve ilgili makama verir,
– Acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve
mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden
önce ve çabuk yazar,
– Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde
hazır bulunur, ayrıca kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevleri
yürütür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının
“Adalet” alanının “Zabıt Katipliği” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen
giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda
öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran
dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı,
öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de
dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara meslek lisesi diploması
verilmektedir.