Mübaşir Nedir?Ne İş Yapar?

Mübaşir Nasıl Olunur Ne İş Yapar?

Mübaşir ya da halk arasında bilinen adıyla çığırtkan, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde görev yapmakta olan kişilere denilmektedir. Mübaşirler, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışırlar ve başka herhangi bir yerde çalışma olanağı bulunmaz. Yardımcı hizmet sınıfında yer alan mübaşirlerin isimleri mahkemeler ile özdeşleşmiş durumdadır. Peki mübaşirler ne iş yaparlar? Mübaşirlerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir?

Mübaşirler ne iş yaparlar? Mübaşirlerin görevleri nelerdir?

 • Mübaşirler duruşma sırasında genel tarafları ve tanıkları çağırmak, salona almak ve duracakları yerleri göstermek, tarafların verdiği belgeleri hakime iletmek, duruşmanın disiplinini sağlamak üzere hakim tarafından verilen emirleri uygulamak
 • Duruşma sırasında söz söyleyecek kişilerin ayakta söylemeleri ve karar sırasında salonda bulunan herkesin ayağa kalkmasını sağlamak
 • Duruşma tarihi ertelenirse bunu taraflara bildirmek
 • Mahkeme başkanı veya hakimin tensibiyle yazı işleri müdürünün denetiminde kalem işlerinde çalışmak
 • Mahkeme tarafından yazılmış olan yazıları zimmet defterine kayıt ederek ilgili yerlere teslim etmek
 • Mahkemeye ait posta ve tebligat evrakı listesi ile posta işletmesine teslim etmek
 • Şayet duruşma gizli yapılır şeklinde karar çıkarsa, duruşma salonunu boşaltmak ve bunu bildiren levhayı salon dışına asmak
 • Kılık kıyafet yönetmeliği kapsamında resmi üniforma giymek

gibi çok sayıda görev yetki ve sorumluluğa sahiptir.
Mübaşir olma şartları nelerdir? Kimler mübaşir olabilirler?

Mübaşir nasıl olunur detaylı olarak anlatmadan önce Adalet Bakanlığı ilanlarında genel olarak aranan başvuru şartlarına sahip olmamız gerekmektedir. Aşağıda saymış olduğumuz şartlara haiz olan kişiler mübaşir olmak üzere başvuruda bulunabilirler.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
 • 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Askerlikle ilişkisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelinmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması
 • Hırsızlık ve yüz karartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Lisans Mezunları İçin KPSSP3 puanı, Önlisans Mezunları için KPSSP93 puanı ve son olarak Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 Puanı 70 ve üzeri olan adaylar başvuru yapabilir.
 • Görevini yapmasına engel bir hastalığı bulunmaması

Mübaşir nasıl olunur?

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan ilanlarda genel olarak yukarıdaki başvuru şartları aranmaktadır. Mübaşirler en az lise mezunu olmaları ve tutanak bilme yeteneğine sahip olmaları ve KPSS sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanları takip etmelidirler. Akabinde ilanlara başvuru yaparak, başvurusu olumlu sonuçlanan bireyler sözlü mülakat sınavı için çağrılırlar. Bu aşamayı da başarı ile geçen adaylar mübaşir olabilirler. Mübaşirler açıktan atama yolu ile işe alınırlar. Peki mübaşirler ne kadar para kazanıyor? Mübaşir maaşları ne kadardır?

Mübaşir Maaşları Ne Kadardır?

Lise mezunlarının da mübaşir olabilmesi bu mesleğe olan talebi oldukça arttırmakta ve ne kadar maaş aldıkları merak edilmektedir. Güncel olarak mübaşirlerin kazanmış oldukları maaş aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

D/K Hizmet Yılı Net Maaş
9/1 Yeni Başlayan 2.396 TL
8/1 3 yıl 2.399 TL
7/1 6 yıl 2.493 TL
1/4 25 yıl ve üzeri 2.647 TL

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir