Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Sınavı İlanı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖRLÜK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 9 stajyer kontrolör kadrosuna Sosyal Bilimler dalında (6 kişi) ve Mimarlık dalında (3 kişi) Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı yapılacaktır. Sınav 18-21 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
Stajyer Kontrolörlük sınavına katılabilmek için aranılan nitelikler;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı niteliklere sahip olmak,
2. 35 yaşını doldurmamış olmak,
3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mimarlık Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
4. ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları sonucunda;
a) “Sosyal Bilimler” dalında KPSSP18, KPSSP23, KPSSP28 ve KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak (Bu dört puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır); Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 5 katı olan 30 aday sınava davet edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
b) “Mimarlık” dalında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 5 katı olan 15 aday sınava davet edilecektir. Ancak, sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
5. Sağlık durumu itibarıyla iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşullarına elverişli olmak, Kontrolörlük görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile engelli bulunmamak,
6. Yapılacak inceleme sonucunda sicili, tutumu ve davranışları yönünden Stajyer Kontrolörlüğe engel bir durumu olmamak,
7. Bu sınava daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak,
BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
Giriş sınavı başvuruları elektronik ortamda internet aracılığıyla alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, http://pdb.kulturturizm.gov.tr adresinin ana sayfasında yer alan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linke tıklayarak “Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle başvurularını gerçekleştirecektir. Belirtilen şartları taşıyan adayların, 20 Kasım 2017 tarihinden – 06 Aralık 2017 günü mesai saati bitimine kadar, “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden başvurularını yaparak Stajyer Kontrolörlük Giriş Sınavı Başvuru Formu çıktısı ve ekleri ile birlikte “Kültür ve
Turizm Bakanlığı İnönü Bulvarı No:5 Kat: 6-7 Emek/ANKARA adresinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanlığına elden veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurusu elektronik ortamda yapılmadan gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 13 Aralık 2017 tarihinde www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Bakanlığımızın yukarıda adresi belirtilen binasında ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1. Sınav Başvuru Sisteminden doldurularak çıktısı alınacak imzalanmış başvuru formu,
2. Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (Yabancı okullar için denklik belgesi aranacaktır.)
3. 4,5 cm x 6 cm ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,
4. Yukarıda belirtilen puan barajlarını aştığını gösteren “Kamu Personeli Seçme Sınavı” (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Kurumca onaylı örneği.
SINAVIN YAPILACAĞI YER
Giriş sınavı “Sözlü Sınav” şeklinde 18-21 Aralık 2017 tarihleri arasında , “Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsmet İnönü Bulvarı, No:5 Emek/ANKARA” adresinde yapılacaktır. Sınav öncesinde adayların T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı ibrazı gerekmektedir.
SINAV KONULARI
Sosyal Bilimler Eğitimi Görmüş Adaylar için:
a) Hukuk,
– Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası
– Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku),
– İdare Hukuku,
– İdari Yargı,
– Ceza Hukuku(Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
b) İktisat
– Mikro İktisat
– Makro İktisat
– Uluslararası İktisat
– Türkiye Ekonomisi
c) İşletme
– İşletme Temel Kavramlar
– İşletme Yönetimi
– Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi
ç) Maliye
– Kamu Maliyesi
– Maliye Politikası
– Bütçe
d) Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler
– Siyaset Bilimi
– Siyasi Tarih
– Türk Dış Politikası
e) Genel Muhasebe,
f) Genel Kültür, Genel Yetenek,
g) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).
Mimarlık Dalında Eğitim Görmüş Adaylar İçin:
a) Alan Bilgisi
– Mimari Konular,
– İnşaat Bilgisi,
– İmar Mevzuatı İle İlgili Genel Bilgi,
b) Genel Kültür, Genel Yetenek
c) Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca).
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, 100 üzerinden Yabancı Dil sınavından en az 70, diğer her sınav grubundan ise en az 50 puan almak kaydıyla, ortalama en az 70 puan alınması gerekir. Sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacaktır.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar “asil aday” ve aynı sayıda “yedek aday” belirlenir. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez.
STAJYER KONTROLÖRLÜĞE ATANMA
Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla durumlarına uygun olan Stajyer Kontrolör kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olup atanması için talep edilen belgeleri teslim etmeyen veya yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması neticesinde atanmaları uygun bulunmayan adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar alınacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir