Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 22 Akademik Personel Alımı

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 22 Öğretim Üyesi Alımı

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ—>JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ—>SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ—>DİL BİLİMLER

Kadro Ünvan OKUTMAN Ales Puanı 70
Kadro Sayısı 22 Yds/Dengi 85
Kadro Derecesi 0 Duyuru Başlama Tarihi 23.05.2017
Son Başvuru Tarihi 21.06.2017 Sonuç Açıklama Tarihi 11.07.2017
Ön Değerlendirme Tarihi 23.06.2017 Sınav Giriş Tarihi 28.06.2017
Başvuru Tipi Şahsen,Posta                   ▼ Basvuru Yeri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Al
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi www.jsga.edu.tr

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

  1. Erkek adaylar için askerliği yapmış olmak yada muaf olduğuna dair belge
  2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,
  3. Doktorasını tamamlamış olan adaylar, yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ve yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarında ALES şartı aranmaz yararlanarak ALES notu bildirmeyen adayların notu 70 puan olarak kabul edilir.

GENEL ŞARTLAR

1 -657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

  • Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
  • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az i ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
  • Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla bel
  • Lisans mezuniyeti sonrası tecrübe şartı istenen ilanlarda, 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup bu tarihte veya bu tarihten önce ya da sonra söz konusu program lisans sonrası iki yıl tecrübeli olarak kabul edilmektedir.

ÜNVAN ŞARTLAR

Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapıla Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğ re ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.

Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi (www.jsga.edu.tr İnternet adresinden temin edilecek)

2) Resimli Özgeçmiş

3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4) ALES Sonuç Belgesi

5) Lisans Diplo: onaylı sureti)

6) Lisans Transkript (Aslı veya noter onaylı sureti)

7) Lisansüstü Eğitim Diploması ve Transkripti (varsa) (Aslı veya noter onaylı sureti)

8) Yabancı ülkele onaylanmış denklik belgesi (varsa)

9) Erkek adaylar için askerliğini yaptığını ya da muaf olduğunu gösteren belge

10) Hizmet Döküm Belgesi (En az 3 akademik yıl yük İngilizce öğretmenliği yaptığına dair onaylı belge)

11) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

12) Bir adet fotoğraf

MUAFİYET

  • Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğı belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalı Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
  • Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim el başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir