Hitit Üniversitesi Akademik Personel Alımı İlanı

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Üniversitenin birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayım tarihi itibariyle 15 (on beş) gün ile sınırlıdır.

Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

– Başvuru dilekçe ekinde; (www.hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

 • Özgeçmiş
 • Yayın Listesi
 • 2 (iki) adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10 19030 ÇORUM

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup, adayların;

 • Başvuru dilekçe ekinde; (hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi
 • 2 (iki) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Başvuru adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı No:10 19030 ÇORUM

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların;

 • Başvuru dilekçesi ekinde; (hitit.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi
 • 2 (iki) adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Tıpta Uzmanlık Belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) adet dosya ve

CD ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

-Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

-Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora / tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya Resmi Kurumlar tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

 

S.No Unvanı Der. Birimi Bölümü ABD/Prog. Açıklama
1 Prof. 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Göz Hastalıkları bilim dalında doçent unvanı almış olmak ve oftalmolojide nanoteknoloji uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
2 Doç. 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim dalında doçent unvanı almış olmak ve çocuklarda serebral palsi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
3 Doç. 1 İlahiyat

Fakültesi

Felsefe ve Din

Bilimleri

Din Eğitimi Din Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve İrade Eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
4 Doç. 3 Sağlık

Yüksekokulu

Hemşirelik Hemşirelik Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve doğum sonrası evde bakım, infertilite, cinsel sağlık, davranış psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
5 Yrd.

Doç.

3 İlahiyat

Fakültesi

Felsefe ve Din

Bilimleri

Din Felsefesi Din Felsefesi alanında doktora unvanı almış olmak ve İman ve Akıl konusunda çalışmalar yapmış olmak.
6 Yrd.

Doç.

5 İlahiyat

Fakültesi

Felsefe ve Din

Bilimleri

Din Eğitimi Din Eğitimi alanında doktora unvanı almış olmak ve Yurtdışındaki Türk çocuklarının din eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
7 Yrd.

Doç.

3 Sosyal

Bilimler MYO

Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi Yönetim ve Organizasyon bilim dalında doktora unvanı almış olmak, pozitif psikoloji, örgütsel sinizm ve duygusallık konularında çalışmalar yapmış olmak.
8 Yrd.

Doç.

3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzman olmak ve Kafa travmalı hastaların rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

9 Yrd.

Doç.

1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzman olmak ve çocukluk çağı beyin ve sinir cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
10 Yrd.

Doç.

3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın

Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzman olmak ve Hiperemezis gravidarum konusunda çalışmalar yapmış olmak.
11 Yrd.

Doç.

3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın

Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzman olmak ve yardımcı üreme teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
12 Yrd.

Doç.

3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Üroloji alanında uzman olmak ve Laparoskopik ürolojik cerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir