Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Yapılır Mı?

İş ilişkisinin dayanağı işçi ile işveren ara­sında iş sözleşmesinin kurulmuş olmasıdır. İş sözleşmesi kanunda  “ hizmet akdi, öyle bir mukaveledir ki onunla işçi belli bir işi görmeyi, işveren de belli bir ücret ödemeyi taahhüt et­tiğini gösteren düzenleme” olarak tanımlanmıştır. İş sözleşmesinde üç önemli unsu­r bulunmaktadır. Bunlar iş, ücret ve bağımlılık unsurlarıdır.

İş sözleşmesi kanunda aksi belirtilme­dikçe herhangi bir şekle tabi değildir.

Süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresi­ni, temel ücreti varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. İş söz­leşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermişse, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye verilmesi zorunludur. iş sözleşmesinin bir yıldan az süreli belirli süreli ve belirsiz süreli yapılması halinde bile yazılı bir belge olma zo­runluluğunu ve iş sözleşmesinde belirtilen hususların mutlaka yer alması gerektiğini ortaya koymaktadır.

İş sözleşmesinin bir yıl ve daha uzun süreli olması halinde yasa gereği yazılı yapılması zorunludur. Taraflar iş sözleşmesini kanun hükümleriy­le getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleyebilir. İş sözleşmeleri belirli-belirsiz süreli, çalışma biçimleri ba­kımından tam-kısmı süreli veyahut deneme süreli ya da diğer türde oluş­turulabilir. İşçinin normal haftalık çalışma süresi­nin, tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmı süreli iş sözleşmesidir.

Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin kısmı süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak toplu iş sözleşmesi ile dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Şimdi size belirsiz süreli iş sözleşmesi formu örneği paylaşımı yapıyorum indirmek için bağlantıyı tıklamanız yeterlidir.Tıklayınız

belirsiz süreli is sözleşmesi örneği indir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir