Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akademik Personel Alımı İlanı

ALANYA ALAADDÎN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Üniversitenin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu vc Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitenin www.alanya.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın ulusal gazetelerde yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

eğitim fakültesi
Bölüm Anabilim Dalı Yardımcı

Doçent

(Adet)

Kadro

Derecesi

Açıklama
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi 1 3 Fen bilgisi eğitimi alanında doktora yapmış olmak, bilimsel modellerin doğası ve fen eğitiminde kullanımı konularında çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
İnsan       Kaynakları

Yönetimi

İnsan        Kaynakları

Yönetimi

1 j Örgütsel davranış bilim dalında

doktora yapmış olmak, örgütsel davranış ve post-modem İzm, örgüt içi girişimcilik konularında çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 1 1 inşaat mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, havza hidrodinamik modellemesi ve kuraklık konularında çalışmaları olmak.
TİP FAKÜLTESİ
Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji 1 4 Alzheimer hastalığı ve T RP kanalları konusunda çalışmaları olmak.
Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya 1 4 Tıbbi biyokimya alanında doktora yapmış olmak, kanser teşhisine yönelik biyo-marker araştırmalarıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
l’emel Tıp Bilimleri Biyofizik 1 2 Biyofizik alanında doktora yapmış Olmak, doku oksijen saturasvonıınun spektroskopi         ile        belirlenmesi

konusunda çalışmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 4 Pediatrik          hastalarda           hotter

monilorizasyonu ile ilgili çalışına yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji 1 2 Koroner arter ve aort kapak hastalıklarıyla                                     hemogram

parametrelerinin ilişkisi konuşunda çalışmaları olmak,

Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji 1 2 Obstetrik ve pediatrik hastalarda radyolojik görüntüleme ile ilgili deneyimli         olmak,        karaciğer

tümörlerinde radyofrekans abiasyon tedavisi ile ilgili çalışması bulunmak.

Cenah i Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Gebelikte prenatal tarama testlerinin bebek doğum kilosu ve boyu ile ilişkisi konusunda çalışması olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimler Endodonti 1 2 Endodonti uzmanı olmak, kanal tedavisinde         farklı         irrigasyon

tekniklerinin karşılaştırılması ile ilgili çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Halk              Sağlığı

Hemşireliği

1 2 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, yaşlılarda Düşme                 Önleme         Yaklaşımları

konularında çalışmış olmak.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir